Навчайтесь дистанційно з Випускник.online!

3Дистанційне навчання - це вид навчання, в якому учень і викладач розділені просторово, і майже вся навчальна діяльність здійснюється через мережу Інтернет. Все, що необхідно студенту - це комп'ютер або планшет, гарнітура (навушники з мікрофоном) і доступ до мережі Інтернет. ну, і звичайно, бажання вчитися!

1Особливістю навчання за допомогою Інтернет є надання можливості студенту / учню вчитися тоді, коли він має на це час. Проведені нещодавно дослідження показали, що сучасні люди, які працюють, воліють гнучкий графік, який би дозволив їм зберігати рівновагу між роботою, життям і навчанням. Дистанційна форма навчання - це саме та форма навчання, яка дозволяє реалізувати цю ідею. На відміну від денної форми навчання, або навіть заочною, при навчанні за дистанційною формою студент має більше свободи в плануванні свого робочого дня, може як вільно працювати, так і вчитися. Але дистанційна форма навчання вимагає більшої організованості та ефективності у використанні свого часу, плануванні розпорядку дня.

2Основні види взаємодії студента і викладача здійснюється за допомогою так званого інформаційного середовища навчання - платформи електронного та дистанційного навчання. По суті, це WEB - портал, на якому в електронному вигляді розміщені всі навчальні та методичні матеріали, структуровані в окремі електронні курси з кожної навчальної дисципліни. За допомогою таких курсів студент здійснює своє самостійне навчання. На цьому порталі присутні і викладачі - консультанти, які контролюють успішність кожного студента, перевіряють практичні завдання, контрольні роботи і консультують студентів.

4

Кожен електронний курс містить:
• Тематичний план дисципліни;
• Рекомендовану літературу;
• Конспекти лекцій;
• Презентацію до кожної дисципліни;
• Завдання до самоконтролю;
• Тести самоконтролю;
• Методичні рекомендації з виконання практичних і лабораторних занять;
• Відеолекції;
• І багато іншого.

Автор : btamedia