Інформаційна кампанія по підтримці громадських об’єднань, що працюють з ВПО «Разом - сила»

Сторінка у facebook ГО "Неподільна Україна"Сторінка вконтакті ГО "Неподільна Україна"Сайт Громадської Організації "Неподільна Україна"

Газета "Громадянське суспільство в Україні"

gotovaУ 2016 році Громадська Організація "Неподільна Україна" випускатиме газету «Громадянське суспільство в Україні» (зареєстрована Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Серія та номер свідоцтва: КУ 758-395Р).

Мета проекту: зміцнення соціальної згуртованості та діалогу, сприяння побудові довіри та взаєморозуміння у суспільстві, консолідація громадянського сектору, руйнування історичних міфів, які роз'єднують українську націю.

Газета висвітлюватиме найактуальнішу для переселенців інформацію:
• можливості для працевлаштування і поселення;
• приклади позитивного досвіду з життя переселенців;
• можливості для отримання юридичної, психологічної, гуманітарної допомоги;
• оголошення про конкурси на отримання грантів для громадських об'єднань, що займаються роботою з внутрішньо переміщеними особами (далі - ВПО);
• анотації суспільно значущих проектів;
• проблемні питання української історії тощо.

Ми шукаємо громадські організації – партнери, які з одного боку, зможуть надавати нам інформацію про роботу з ВПО в їхньому регіоні, а з іншого - приймати готові газети й розповсюджувати їх серед переселенців. Також ми сподіваємося на розробку спільних проектів задля пошуку фінансових донорів. Наша діяльність може сприяти втіленню в життя будь якого суспільно значущого проекту. Ми зацікавлені в широкій коаліції третього сектору. 

Розповсюджуватися газета буде безкоштовно в межах території України шляхом передачі примірників до офісів громадських об'єднань – партнерів у декількох містах України, а звідти - безпосередньо до цільової аудиторії.

Серед цілей інформаційної кампанії:
• підвищення рівня життя ВПО шляхом надання інформації, що забезпечить доступ до соціальних послуг та можливості працевлаштування;
• заохочення інтеграції ВПО та соціальної згуртованості.
• розвиток співробітництва між ВПО та іншими членами громади, залучення ВПО до життя громади і процесів прийняття рішень;
• розвиток сензитивності до потреб ВПО;
• руйнування історичних міфів, які роз’єднують українське суспільство і закладають фундамент для негативного сприйняття переселенців в місцевих громадах.

Ми переконані, що для успішної інтеграції переселенців у приймаючі громади необхідно не лише змінювати ставлення місцевого населення до ВПО, а й руйнувати історичні міфи, які провокують недовіру ВПО до населення приймаючих міст.
Реалізація проекту сприятиме примиренню, зміцненню довіри та соціальної згуртованості українців, зруйнує негативні стереотипи, забезпечить інтеграцію і побудову діалогу між переселенцями і місцевими спільнотами.

Безкоштовна друга вища освіта для ВПО

Можливість безкоштовно (за державний кошт) отримати другу вищу освіту
заочна форма навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
на базі Академії праці, соціальних відносин і туризму (АПСВТ)
за ваучером центру зайнятості

Право на навчання коштом держави на підставі ваучера надається особам:
1) 45+
- старше 45 років;
- до досягнення пенсійного віку;
- страховий стаж становить не менше 15 років;
- мають вищу освіту (бакалавр або спеціаліст або магістр);
- не проходили протягом останніх 5 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
- не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;
2) звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію;
3) звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію;
4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Спеціальності в АПСВТ:

1) Менеджмент для отримання кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»

2) Соціальна робота.

Етапи вступу на навчання до АПСВТ

КРОК 1. Обрати спеціальність – Менеджмент або Соціальна робота.

КРОК 2. Зібрати необхідні для отримання ваучера документи (уточнюйте у центрі зайнятості). У випадку труднощів з триманням ваучера – надаємо допомогу!

Перелік документів для отримання ваучера:

- заява (подається до центру зайнятості особисто);

- паспорт;

- трудова книжка (чи копія, засвідчена роботодавцем) або її дублікат;

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

- документ про вищу освіту або його дублікат;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- звільнені зі служби особи подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення;

- звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації;

- внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

КРОК 3. Звернутися до центру зайнятості із заявою та документами.

КРОК 4. Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.

Термін прийняття рішення – не пізніше ніж на 8-ий робочий день з дня подання документів.

Термін інформування заявника – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення.

УВАГА! Звертайтеся до центру зайнятості якомога раніше, щоб вияснити всі тонкощі даного процесу заздалегідь. Однак ваучери для вступу в АПСВТ необхідно отримувати не раніше червня 2016року! Це пов’язано з тим, що договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою упродовж 90 днів після видачі ваучера (зарахування студентів до Академії та відповідний наказ буде виданий у кінці серпня 2016р.).

КРОК 5. Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

КРОК 6. Протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з університетом. Договір укладатиметься відповідно до Правил прийому в Академію у кінці серпня 2016 року.

Після успішного закінчення навчання слухачі отримують: диплом спеціаліста державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Про програму: Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці», ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» та Наказу Міністерства соціальної політики №661 від 25.06.2015, на підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні. Ваучер ‒ документ, який забезпечує право громадянина на навчання коштом держави. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

Інформацію про Академію ви зможете дізнатися на сайті: http://www.socosvita.kiev.ua/

Документи для вступу та все про вступну кампанію 2016 (див.інформацію « На програми підготовки магістра, спеціаліста»):

http://www.socosvita.kiev.ua/admission/order

Студенти на період навчання забезпечуються гуртожитком, що знаходиться поряд з навчальним корпусом АПСВТ. Учасники програми самостійно покривають витрати на транспорт, харчування, проживання у гуртожитку.

Державна служба зайнятості: http://www.dcz.gov.ua

Адреси та телефони центрів зайнятості по Україні:

http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20119119&cat_id=8973095

Адреси та телефони Київського міського та районних центрів зайнятості м. Києва:

http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article?art_id=1222374&cat_id=1222332

Центри допомоги ВПО у Києві від "Кожен може допомогти"

Форум-театр з переселенцями у Білій Церкві: мистецтво, що змінює людей

Аф ша вистава БЦМісцеві та переселенці разом зіграли у форум-виставі у Білій Церкві 17 грудня. Спільними темами вистави для давніх та нових жителів міста виявилися ускладнення стосунків у сім'ї через необхідність тікати від війни, а також ієрархія пригноблень у корумпованих університетах. Виставу було створено на семінарі з театру пригноблених, який у Білій Церкві провела організація “Театр для діалогу” у співпраці з ГО “Українці сходу” та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Уряду Японії.

“Люди, що переїхали зі сходу України, довгий час перебувають у закритому просторі, в коридорі певних проблем”, - підкреслив голова правління організації “Українці сходу” і в той же час учасник вистави Володимир Лиманський. “Вони закриті від суспільства зі своїми бідами та тривогами. Такі проекти дають людям розкриватися, дають їм можливість пам'ятати, що навколо них існують досить-таки порядні особистості, які готові прийти на допомогу. Для моїх земляків у цей складний час це необхідно. За що я і вдячний театру, що відбувся”, - відмітив Володимир, який сам є переселенцем з Луганська.

Глядачі разом з акторами опинилися спочатку в автобусі в Луганській області, який заглох посеред поля, не встигнувши покинути обстрілювану зону, а після цього — в офісі у ріелтора, яка повідомила переселенцям: для “ваших” пропозицій немає. Таким чином, давні та нові жителі Білої Церкви пережили всі перипетії історії, що базувалась на реальному досвіді учасників-переселенців.

Під час обговорення сценки поділилися спостереженнями: вони раніше не так собі уявляли життя переселенців. Після таких висловлювань аудиторія жваво взялася заміняти акторку, що грала переселенку, та намагатися повести розмову з ріелтором так, щоб остання поставила переселенців у рівні умови з місцевими.

Семінар та показ форум-театру у Білій Церкві відбулися в рамках ініціативи “Довіра та діалог як запорука розвитку громади”. Проект реалізується за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні (в межах Проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні») за фінансової підтримки Уряду Японії і в партнерстві з Урядом України, регіональною та місцевою владою.

Проект "Квиток на роботу"

Старт нового соціального проекту для переселенців в Києві, Дніпропетровську, Кіровограді, Слов'янську!

квиток на роботу

Благодійний фонд "Я вірю в Україну" запускає проект перекваліфікації, соціальної та психологічної адаптації переселенців з Криму і Донбасу - «Квиток на роботу». Даний проект допоможе тим, хто бажає знайти роботу або розпочати свій бізнес .

Фахівці допоможуть переселенцям розібратися з такими питаннями : «Як перебороти страх перед новою обстановкою? Де шукати роботу? Як пройти співбесіду? Чим займатися? Як відкрити власний бізнес?».

Програма проекту:

1) психологічна консультація;
2) професійний коучинг (допомога в складанні резюме, консультації HR, секрети проходження співбесіди);
3) навчання ( семінари, тренінги, курси) ;

ВАЖЛИВО : вся допомога надається БЕЗКОШТОВНО!

Ззареєструватися можна за посиланням : http://pereselenez.com.ua/ru/sotsproekt__bilet_na_rabotu 

Безкоштовна правова допомога вимушеним переселенцям у Києві та Київській області

Загальна

У Києві та Київській області відкрили 13 офісів, де вимушені переселенці можуть безоплатно отримати правову допомогу. Це проект Громадської правозахисної організації «Права людини», який реалізовується за підтримки Програми розвитку ООН та Уряду Японії.

«Якщо у Києві ми не одні надаємо такого роду послуги, то область була практично не охоплена громадськими організаціями. Таким чином переселенці, які знайшли прихисток, приміром, в Обухові повинні були їхати у Київ, щоб ефективно захистити свої права. Зараз люди можуть звернутися до наших офісів у 12 містах Київщини та швидко вирішити свої питання», – зазначає Голова правління ГПО «Права людини» Віталій Дроботун.

Слід зазначити, що ГПО «Права людини», окрім консультацій, також надає допомогу в отриманні необхідних документів; допомагає складати та подавати заяви, скарги, звернення до органів влади, позови до суду; надає правову підтримку у випадках порушення прав ВПО; допомагає з отриманням соціальної допомоги та пенсій. Крім того, організація сприяє у питанні реєстрації підприємств (фізичної-особи підприємця, товариства з обмеженою відповідальністю), громадських та благодійних організацій для ВПО.

Первинну та вторинну юридичну допомогу внутрішньо переміщені особи можуть отримати в офісах ГПО «Права людини» за адресами:

м. Київ

Прийом з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години (044 331 39 35).

За адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 4, офіс 19-А

м. Ірпінь

Прийом з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 години

За адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка 2а (у будівлі Ірпінської міської ради)

смт. Макарів

Прийом з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: смт. Макарів, вул. Фрунзе 27 (у будівлі Районного будинку культури)

м. Вишгород

Прийом з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, районне управління юстиції

м. Біла Церква

Прийом з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: м. Біла Церква, вул.Ярослава Мудрого, 2 (будівля Районної державної адміністрації)

м. Переяслав-Хмельницький

Прийом з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.Хмельницького, 53 (будівля Районної державної адміністрації)

м. Буча

Прийом з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: м. Буча, вул. Енергетиків, буд. 1-А, міське управління юстиції

м. Васильків

Прийом з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: м. Васильків, вул. Луначарського, 5, міськрайонне управління юстиції

м. Бровари

Прийом: Понеділок (з 15:00 до 17:00), Вівторок-Середа (з 10:00 до 17:00), Четвер-П’ятниця (з 14:00 до до 18:00)

За адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, міськрайонне управління юстиції

м. Фастів

Прийом: з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: м. Фастів, вул. Суворова, 1, міськрайонне управління юстиції

м. Бориспіль

Прийом: з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4, міськрайонне управління юстиції

смт. Бородянка

Прийом: з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 327

м. Обухів

Прийом: з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 години

За адресою: вул. Київська, 5, м. Обухів, міськрайонне управління юстиції

Ініціатива «Правова допомога внутрішньо переміщеним особам Київської області» реалізується ГПО «Права людини» за фінансової підтримки Програми розвитку ООН в Україні (в межах проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні») та Уряду Японії.

Правовий захист переселенців здійснюється у тісній співпраці із органами юстиції та Райдержадміністрації.

Контакти:
ГПО “Права людини”
jurist.prava@gmail.com
(044) 361-39-35
http://prava-lyudyny.org/press/
https://www.facebook.com/PravaLudini/?fref=ts

Студенти позбавлені законного права на державну підтримку

«Разом – сила» – це девіз команди Донбас SOS. Повністю слідуючи цьому гаслу, звертаємося до переміщених студентів для об’єднання зусиль у боротьбі за їх законне право на отримання державної підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.

Як ми вже писали раніше, Законом України №425-VIII передбачена державна підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти для студентів-переселенців, учасників бойових дій та їхніх дітей, а також дітей, чиї батьки постраждали у районі проведення АТО під час бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту. Однак ця державна підтримка не працює де-факто через відсутність затверджених Кабінетом Міністрів підзаконних актів. Детальніше: http://donbasssos.org/201601_studenty/ 

Звертаємося до всіх студентів, які підпадають під норми Закону, із закликом нагадати Прем’єр-Міністру про себе, та про те, що закони України треба виконувати: в письмовій формі – офіційному Студентському зверненні.

Проект «Пилотная программа защиты внутренне перемещенных лиц с инвалидностью»

 Проект «Пилотная программа защиты внутренне перемещенных лиц с инвалидностью», выполняемый организацией «Фонд прав человека» и Северодонецким агентством развития громады в рамках проекта "Объединяемся ради реформ", который реализуется Pact в Украине при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID ) объявляет ПОИСК! креативных, активных, сочувствующих, не боящихся начинать новое.

МЫ ИЩЕМ ЛЮДЕЙ С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• Если у вас есть официальный статус человека с инвалидностью
• Если Вы являетесь ВПЛ с инвалидностью
• Если у вас есть опыт работы в общественном секторе у себя дома и вы хотите продолжить свое дело на новом месте;
• Если Вы хотите создать свое сообщество людей с инвалидностью в какой-то теме ( бизнес, спорт, искусство, самопомощь и т.д).
• Готовы работать в социальном проекте до 30 мая 2016 года

Позвоните нам по телефону +38 050 475 54 74, тел. 06452 459-42

email profit@profit.lg.ua

Мы понимаем, что особенно тяжело в этой ситуации людям с инвалидностью.

Мы пытаемся Вам помочь. Но мы не можем знать всех проблем и сложностей, с которыми Вы сталкиваетесь каждый день.

ПОЗВОНИТЕ! Возможно, это Ваш шанс изменить свою жизнь и сделать жизнь других комфортнее и ярче.

10152520 1440353999543037 8791876124602895758 n

Донбасс SOS – общественная организация, образовалась 14 марта 2014 из активистов Донбасса и занимается координацией помощи гражданам, находящимся в зоне проведения АТО, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Сайт організації

Телефон горячей линии

0 800 30 911 0
* Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатны

Електронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адрес: 03680, г. Киев, ул. Димитрова, д. 5А

 

Кримськотатарський культурний центр "Кримський дім у Львові"

був створений у листопаді 2014 року групою кримськотатарських активістів.
"Кримський дім у Львові" створений з метою збереження та розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу України, а також з метою знайомства львів'ян та гостей міста з культурою кримських татар.

Сторінка у фейсбуці

"Кримський дім у Львові" долучився до організації ряду проектів, серед яких:
- Фестини кримськотатарської культури у Львові
- Серія лекцій "Хто такі кримські татари?"
- Етно-джазові концерти українських та кримськотатарських виконавців "Музичні колаборації"
- Курси кримськотатарської мови
- Дні Львова у Кракові
- Пам'ятні заходи до річниці депортації кримськотатарського народу 17 та 18 травня
- Курси кримськотатарських танців
- Запис відео-звернення львів'ян до кримчан до річниці окупації Криму
- Виступи кримськотатарських музичних колективів на фестивалях "Jazz Bez", "Флюгери Львова"

Сумський Центр Соціального Партнерства (ЦСП)

розпочав свою роботу у листопаді 2003 року в межах проекту ЄС «Розвиток громадянського суспільства в місті Київ та обраних регіонах України».

У червні 2004 ЦСП зареєстровано як Регіональну непідприємницьку громадську організацію «Центр Соціального Партнерства» (РНГО «ЦСП»).
Зареєстрована громадська організація стала правонаступником результатів проекту, в межах якого її було створено.
З червня 2005 -2007 роки РНГО «ЦСП» стає виконавцем дворічного проекту ЄС «Розвиток громадянського суспільства» в Сумській області, крім того паралельно здійснює самостійну діяльність спрямовану на розробку та впровадження власних проектів.
У 2007 році ЦСП відкриває офіс в Черкаській області.
2008 року відкрито представництво ЦСП у Полтаві.
2009-2010 роки ЦСП стає виконавцем проекту ЄС « Впровадження Європейських стандартів в діяльність українських медія» в Черкаській та Сумській областях.

Юридична адреса:
м. Черкаси, 18000, вул. Байди Вишневецького, 9/2
Поштова адреса:
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 193
м. Суми, 40022, вул. Леваневського, 26, парадний ганок, кімната 1
Телефон/ факс:
8 0542 657-740 (Суми),
8 0472 452-443 (Черкаси)
Регіон діяльності:
Сумська, Черкаська та Полтавська області.
WEB:
www.spcngo.org
Електронна пошта:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Всеукраїнський благодійний фонд допомоги вимушеним переселенцям зі сходу України та Автономної республіки Крим "Квітка Надії"

Головною метою створення та діяльності Фонду є надання допомоги вимушеним переселенцям зі сходу України та Автономної республіки Крим, благодійність, сприяння розвитку культури, спорту, духовності, патріотизму, соціальної рівності.

Сайт Організації

Herson

Громадська організація «Об’єднання «МИ – ХЕРСОНЦІ» розпочала свою роботу ще в лютому 2015 року, як ініціативна група небайдужих активних громадян, об’єднаних єдиною метою – розвиток рідного міста, а офіційна реєстрація відбулася в травні 2015р. Ми ставимо своєю метою всебічне задоволення та захист соціальних, економічних творчих та інших інтересів громади, надання правової та соціальної допомоги населенню, розбудова правової держави та громадянського суспільства в Україні. 

Сайт: http://love-kherson.org 

Завданнями нашої організації є правова допомога населенню, сприяння подолання бюрократизму в органах державної влади, участь у наукових конференціях, створення та реалізація проектів, спрямованих на залучення громадськості у культурній, спортивній чи соціальній сферах життя. Наша команда налічує 10 молодих, амбітних, перспективних та цілеспрямованих активістів. Працюємо в орендованому офісі. Щодо досвіду нашої організації: голова правління Ткаченко А.М. – член громадської ради при Херсонському міському голові, приймає участь в постійних експертних комісіях, які займаються контролем державних установ та комунальних підприємств. Більш того, активісти ГО регулярно відвідують громадські слухання, круглі столи, метою яких так само є контроль діяльності місцевої влади та використання бюджетних коштів. Ми працюємо із дітьми сімей тимчасово переселених із Донецької та Луганської областей, знайомі з їх проблемами, та маємо певні напрацювання з їх вирішення.

У зв'язку з тим, що відбувається в нашій країні, безліч сімей були змушені покинути свій будинок на сході України (АР Крим, Слов'янськ, Донецьк, Луганськ, Краматорськ, Горлівка та інші). Чимало таких сімей-переселенців тепер проживають і на території Херсонської області. Серед переселенців (біженців), є такі які встигли зібратися, приїхали з речами і документами, але також дуже багато людей, у яких немає практично нічого. В основному це жінки і діти, чоловіків дуже мало. Але тим не менш, завжди є потреби.

Завдяки роботі Центру гуманітарної допомоги дітям, за невеликий проміжок часу вже була надана допомога більше 30 сім'ям, в яких проживають більше 50 дітей, а так само, були здійснені 4 масштабні відправки гуманітарної допомоги безпосередньо в зону АТО.

Завдання Центру - надання гуманітарної допомоги соціально незахищеним групам дітей. Установа займається такими категоріями дітей: діти, які перебувають в зоні проведення АТО; діти, які втратили своїх батьків під час війни; діти, які проживають в дитячих будинках (інтернатах) та діти-переселенці з тимчасово окупованих територій України.

Центр «Жіночі перспективи» зареєстрований, як громадська організація 06 квітня 1998 року.
Місія організації: захист прав жінок та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах суспільного життя.
Діяльність організації спрямована на впровадження ґендерної політики в Україні, зменшення рівня насильства, підвищення конкурентноздатності жінок на ринку праці та просування їх на рівень прийняття рішень в Україні. Ми працюємо для того, щоб права жодної жінки в Україні не порушувалися.
За час своєї діяльності Центр реалізував понад 30 різних проектів, надавав безпосередню допомогу понад п’яти тис. клієнтам, здійснив різноманітні соціологічні дослідження, активно співпрацював з місцевими органами влади, надавав правову, освітню та інформаційну допомогу різним цільовим групам.

Ґендерна рівність
сприяння впровадженню ґендерних підходів у практику діяльності державних та недержавних інституцій, сприяння просуванню жінок до прийняття рішень на всіх рівнях, сприяння подолання ґендерної дискримінації на ринку праці та більшого залучення жінок до підприємницької діяльності

Протидія домашньому насильству
Відстоювання прав жінок, потерпілих від насильства та надання їм якісних послуг на базі організації, сприяння розширенню необхідних державних якісних (відповідних міжнародним стандартам) послуг для потерпілих, сприяння покращенню захисту прав потерпілих та доступу до правосуддя, сприяння застосуванню міжнародних норм прав людини у національній судовій практиці по насильству в сім»ї, сприяння ратифікації Конвенції Ради Європи «Про боротьбу та попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства»

Протидія торгівлі людьми
захист прав осіб, потерпілих від торгівлі людьми та надання їм якісних послуг на базі організації, сприяння розширенню необхідних якісних (відповідних міжнародним стандартам) послуг для потерпілих з боку держави, застосуванню міжнародних норм прав людини при розгляді справ по торгівлі людьми.

Підтримка жіночих та правозахисних організацій
навчання та сприяння впровадженню в практику діяльності ґендерних підходів та просування прав людини жінок і дітей у діяльності жіночих та неґендерних організацій, підтримка та сприяння новоствореним місцевим організаціям

Для якісного забезпечення роботи у цих напрямках, ми також зосереджуємо свою увагу на Організаційному розвитку
Удосконалення, покращення та розширення послуг організації, розширення цільових груп, сертифікація з управління якістю та сертифікація тренінгових програм, наближення послуг до клієнток, збільшення незалежності організації, підвищення професійного рівня персоналу

Адреса: проспект Червоної Калини, 36, офіс 315, 79070 Львів

Телефон: +380 322 955 060
Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт: http://women.lviv.ua/ 
Сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/ZahidnoukrainskijCentrZinociPerspektivi/info/?tab=page_info 

 

ГО "Країна вільних людей", м. Краматорськ

Організація має два Центри допомоги ВПО:
Краматорськ
Львів
Напрями допомоги:
- гуманітарна допомога;
- допомога в розселенні;
- Психологічна та юридична допомога;
- психологічна реабілітація дітей;
- підтримка та розвиток молоды.
Крім того, організація надає гуманітарну та іншу допомогу населенню, яке залишилось проживати в зоні бойових дій.
Команда волонтерів постійно моніторить стан та займається евакуацією населення.
На базі організації функціонує Компактне поселення в м. Краматорськ.

 м. Краматорськ, вул. Транспортна, 20., 099-022-66-75, 096-459-18-72, кол-центр 050-014-75-43.

Робоча ссилка нашої сторінки: https://www.facebook.com/ngocfp 

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

 

Молодіжний громадський центр “ЕТАЛОН”

– міська молодіжна громадська організація, яка зареєстрована Івано-Франківським міськвиконкомом рішення № 68 від 19.02.2002р.
Адреса:Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Павлика, 10 (вхід з двору)
Тел./факс: 0 342 50-25-25
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт: http://mgcetalon.org.ua/ 

Станом на 30.12.2014 року на обліку перебувало 2345 ВПО, які забезпечуються соціальним, психологічним та медичним супроводом та надається при реєстрації гуманітарна допомога (продукти харчування, засоби гігієни та хімічні повари).Організація спільно з волонтерами надала гуманітарної допомоги для ВПО, які тимчасово перебували на території області на суму близько 250 -260 тис. грн.
 МГЦ «Еталон» отримав грантову допомогу від Посольство Франції в Україні в сумі 56 902,43 грн. Дана допомога була витрачена на придбання 2 пральних машинок для закладів компактного перебування ВПО (гуртожиток енергетичного коледжу м. Бурштин та Центр соціально психологічної допомоги смт. Верховина та для Коломийської організації товариства Червоного Хреста – газову колонку змішувачі до неї. При співпраці Обласним центом соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді було вирішено сконцентрувати гуманітарну допомогу на 2 райони Івано-франківської області. У Коломийському та Калуському районах, із бази даних опитуваних сімей відібрати для передачі гуманітарної допомоги сім’ї, які знаходяться під наглядом районних центрів соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді. Таким чином було відібрано 22 сім’ї для передачі гуманітарної допомоги, закупленої за кошти Посольства Франції в Україні.25 грудня 2014 року відбулося урочиста передача гуманітарної допомоги для ВПО, придбаної за кошти Посольства Франції в Україні. Даний захід широко висвітлено через ЗМІ.
 МФ «Відродження» в грудні 2014 року підтримав проектну ініціативу «Cила – в порозумінні та єдності громади і ВПО»,метою якої є створення умов для соціально – психологічної адаптації ВПО на території Івано-Франківської області та налагодження конструктивного діалогу в громаді. Ініціатива буде реалізовуватись на територіях компактного проживання ВПО, а саме: Коломийського, Калуського, Надвірнянського та Долинського районів та м.Івано-Франківськ Реалізаціяпроекту розпочнеться в 2015р.
МГЦ «Еталон» є партнером на регіональному рівні проектних ініціатив, з питань захисту прав громадян України, що реалізував Благодійний фонд «Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги»: «Високоякісний правовий супровід для сільських громад»(за підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні) та «Захист цивільних та громадянських прав в Україні» (НЕД).

 

Чернівецьке обласне громадсько- молодіжне екологічне об’єднання "Буквиця"

Місія: сприяння соціально – економічним процесам регіону, розвитку місцевого самоврядування та сільського зеленого туризму, формування екологічного світогляду та екологічної культури молоді, її активної громадської позиції.

Головні напрямки діяльності:
• впровадження інноваційних методів, сучасних технологій та міжнародних практик у сфері екоосвіти, ековиховання та «зеленого» підприємництва;
• створення сприятливих умов щодо сталого розвитку сільських громад шляхом розвитку кооперації, фермерства та сільського туризму;
• розробка та участь у обговоренні проектів рішень з питань екологічної державної політики; організація та проведення природоохоронних акцій;
• проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглив столів; видання методичних посібників та інфо - бюлетенів.

Телефон: 067 373 0113

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Веб-сторінка: www.bukvitsa.com.ua

 

Жіноча сотня місто Кривий Ріг

Локація: місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Зареєстровано: 2014 рік

Проекти: ""Схід і Захід разом" - поїздка студенської молоді з Донецької та Луганської області до Львова для подалання кордонів та інтеграції у суспільство.

Проект "Ватра - клуб щирого спілкування" місце для спілкування ВПО , проведення семінарів тренінгів, вільний час, інформаційний супровід.

Телефони +380967149906, +380677542969

Посилання на ФБ

 

10557327 676374292439193 6806095809608515455 n

Ми громадська ініціатива «КримSOS». Наша діяльність спрямована на реалiзацiю та захист прав, свобод та iнтepeciв внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО) та інших людей, котрі постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України й у Криму, а також на сприяння в полiпшеннi нацiонально-культурної, соцiально-економічної ситуації в Україні, включаючи АР Крим та м. Севастополь.

• Адвокація повернення Криму й актуалізація питання півострову на національному та міжнародному рівнях
• Адвокація питань, пов’язаних із внутрішньо переміщеними особами на національному та міжнародному рівнях
• Інформаційний центр QirimInfo – моніторинг та оперативне розповсюдження новин про Крим
• Юридичний центр – консультації, адвокація у сфері забезпечення прав і свобод постраждалих
• Освітні програми – організація курсів, тренінгів, майстер-класів та культурно-розважальних заходів
• Психологічна допомога постраждалим
• Гуманітарна допомога переселенцям
• Розвиток та мобілізація громад
• Підтримка розвитку та реформування органів державної влади у сфері соціального захисту

У липні 2014 року КримSOS став виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові і Україні (УВКБ ООН) у програмах, пов'язаних із захистом переселенців.
Щоб звернутись до нас за допомогою або пропозицією партнерства, телефонуйте нам за номерами або пишіть на e-mail, що вказані в КОНТАКТАХ.

E-mail
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (для переселенців)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (для ЗМІ)
Сайт: krymsos.com 

Графік роботи: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 19:00

Київ
Телефони:
(063) 073-16-19
(096) 684-88-47
(095) 031-53-97
Адреса:
вул. Суворова, 9, Київ, Україна, 01001
Адреса складу в Києві: вул. Котовського, 11 (працює в понеділок та п'ятницю з 10:00 до 15:00)
Адреса комплексного центру допомоги вимушеним переселенцям «Будинок вільних людей»: вул. Кирилівська 13 Д (стара назва –вул. Фрунзе)

Львів
Телефони:
(050) 381-14-89
(063) 975-55-43
(067) 474-56-08
Адреса:
вул. Ковжуна 1, офіс 1, Львів, Україна, 79000
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Херсон
Телефони:
(0552) 390-290
(095) 277-53-55
Адреса
провул. Спартаківський, 40, Херсон, Україна, 73000

Наши задачи просты и понятны для каждого:
-совместное решение наших общих проблем;
-участие в программах улучшения жилищных условий;
-содействие интеграции внутренне перемещенных лиц в социально-экономическое и общественное пространство Винниччины и всей Украины.
-содействие созданию позитивного имиджа и репутации внутриперемещенных лиц у широкой общественности, инвесторов, работодателей, руководителей организаций, органов государственной власти Украины;
-содействие развитию связей с международными и национальными общественными организациями;
-создание делового механизма обмена информацией, опытом, общение между внутренне перемещенными лицами.

Сайт організації

Для связи с нами, мы предлагаем телефоны наших координаторов:
• (093)998-41-17 и (066)372-37-74 Светлана
• (097)736-87-60 Юрий
• (068)-320-76-54
Наш E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Мы на facebook https://www.facebook.com/groups/503484426472113/ 

Donb krym

Всеукраїнське Об'єднання "Українці Донбасу і Криму"

Метою діяльності Організації є
- об’єднання внутрішньо переміщених осіб для захисту їх політичних, економічних, соціальних, культурних та конституційних прав і свобод у забезпеченні їх духовного та матеріального добробуту, морального та фізичного здоров'я.
- сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування у розбудові України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави.

Адреса: Україна, Івано-Франківськ, вул.Василіянок,62а, оф.202

Телефони: +38 095-16-73-730; +38 067-99-88-918.
Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сторінка у фейсбуці: www.facebook.com/uk.donbas.krym 

Сайт: www.ukrdonbass.com.ua

ГО “Спільнота біженців з Донецька та Сходу України” Черкаське відділення

Засновано 4 грудня 2014 р.

Напрямки діяльності: Гуманітарна допомога, Психологічна реабілітація, Допомога у пошуку тимчасового житла, Моніторинг порушень прав людини, Освітні та культурні проекти, Допомога у працевлаштуванні, Соціальна адаптація ВПО

Телефон: 0442288961; 0322534360; 0962377066

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

https://www.facebook.com/groups/370662796456340/ 
https://www.facebook.com/groups/DonChe/ 

10534598 672818726196106 6169894162020225127 n

Карітас України входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Слово «Сaritas» означає воднораз любов і милосердя, співчуття та благодійність.

Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей.

Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.

Протягом більш як 20 років десятки тисяч потребуючих українців отримали матеріальну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу завдяки нашій роботі. Діяльність сфокусована на 4 основних напрямках:
• Допомога дітям і молоді, сім̓ям
• Охорона здоров̓я
• Соціальні проблеми міграції
• Допомога в кризових ситуаціях
• Карітас України складається з 13 регіональних організацій, розташованих у різних регіонах України. Вони мають статус самостійних юридичних осіб і можуть створювати на території своєї єпархії парафіяльні організації Карітасу.
• Така структура дозволяє розвивати мережу благодійних організацій, які діють за єдиними правилами, враховуючи при цьому реальні потреби своїх регіонів та місцевих громад. Відповідно до цього, напрямки благодійної діяльності в кожній організації можуть відрізнятися.

• Карітас Львів УГКЦ
• Юридична адреса фонду:
вул. Коперника, 31/1,
caritaslviv@gmail.сom
www.caritas-lviv.org


• Карітас Стрийської єпархії УКГЦ
• вул. Дрогобицька, 61
(+38 03245) 5-83-87; 5-20-85, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


• Карітас Тернопіль
• вул. Замонастирська, 1
+38 (0352) 52-36-84, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


• Карітас Хмельницький
• вул. Зарічанська 10/3,
+38 (0382) 78-59-89 (88), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.ugcc.km.ua


• Карітас Київ
• вул. Івана Микитенка, 7-Б
+38 (044) 512-00-85,
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.caritas-kiev.org.ua


• Карітас Харків
• вул. Гоголя 7,
(067) 560 54 52
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Контактна особа: Наталя Васькіна, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


• Карітас Дніпропетровськ
• Головний офіс: пр. Пушкіна, 61-Б,
(098) 665 73 88, (095) 459 55 20,
(063) 920 41 15,
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,
http://www.ugcc.dn.ua/


• Карітас Запоріжжя
• пров. Семафорний, 8.
Телефони:
Моб. 067-611-13-03, 050-956-05-38
Факс. (0612) 63-51-98,
Тел. (0612) 63-51-93, 63-51-94
(061) 214-10-17 / 214-10-22 / 214-10-13
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


• Карітас Краматорськ
• проспект Миру, 5,
(066) 993 28 00, (063) 826 50 03,
(067) 163 26 80,
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт: http://trd.hol.es/ 

Почтовый адрес нашей организации:
Площадь Народная 5 ком. 16 тел. (0312) 614028 тел. моб. +380 50 471-44-41 г. Ужгород, Закарпатская обл., Украина

Телефоны руководителей нашей организации:
Глава правления организации: тел. +380 50 591-23-01 Константин Блажевич
Заместитель главы правления организации: тел.+380 50 476-97-78 Евгений Цодиков
Председ. контрольно-ревизионной ком.: тел. +380 95 199-25-43 Татьяна Хорошилова

Наш Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Всеукраїнська Благодійна Фундація «Право на Захист»

створена в 2013 році з метою захисту прав людини і діє в інтересах внутрішньо переміщених осіб, біженців, осіб без громадянства та інших незахищених груп населення. ВБФ «Право на Захист» створена за участю і діє в тісній співпраці з Представництвом міжнародної неурядової організації HIAS в Україні.

Серед цільових груп:
- внутрішньо переміщені особи, біженці, особи без громадянства -
надання безкоштовної юридичної допомоги, професійний супровід і підтримка в оформленні документів, спеціальних статусів, дозволів, надання інформаційної підтримки

Телефон: +380 44 337 1762

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Веб-сторінка: http://vpl.com.ua 

Метою створення та діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТИ ПОТРІБЕН" є реалізація та захист прав та основоположних свобод людини в Україні, у першу чергу захист прав, свобод та інтересів незахищених верств населення.
ГО "ТИ ПОТРІБЕН" не підтримує жодну політичну силу та не спілкується на політичну тематику.
ГО "ТИ ПОТРІБЕН" створено внутрішньо переміщеними особами, які виїхали із зони проведення Антитерористичної операції. Ми хочемо допомогти особам, котрим не до кого звернутись (не обов'язково переміщеним особам).
Фінансування Організації здійснюється або за рахунок власних коштів або за рахунок міжнародних/українських проектів, в яких бере участь дана Організація.
Територіально Організація знаходиться в м. Івано - Франківську, але має можливість здійснювати заходи по всій території України. Також, при бажанні конкретних осіб має можливість створювати філіали в окремих містах та селах.

Місто Івано-Франківськ

Сторінка у фейсбуці: 

https://www.facebook.com/groups/YOUARENEEDED/

Сторінка вконтакті: 

https://vk.com/clubyouareneeded

Телефони: 0665865080 і 0984917887

Електронна пошта: адреса Організації Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , адреса керівника Організації Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

VPO

   Громадська Організація «Неподільна Україна» за ресурсної підтримки сайту repose.com.ua пропонує громадським ініціативам, що займаються роботою з ВПО, свою підтримку! Ми безкоштовно розміщуємо інформацію про ваші проекти (будь то гуманітарна, юридична, психологічна допомога для переселенців, культурні заходи, тренінги і навчання, заходи, спрямовані на інтеграцію переселенців у приймаючі громади тощо) на сайті repose.com.ua в розділі «Можливості» – «Можливості для ВПО». Детальніша інформація тут

Автор : btamedia